tištěná kniha
Pravděpodobnost a matematická statistika

Pravděpodobnost a matematická statistika

Dupač, VáclavHušková, Marie

témata: matematika a statistika

brožovaná, 170 str., 2. vydání
vydáno: únor 2013
ISBN: 978-80-246-2208-8
doporučená cena: 160 Kč

E-shop

Anotace

Předkládaný učební text je určen studentům matematiky. Jeho hlavním cílem je sdělit studentům důležité poznatky teoretického základu obou oborů - teorie pravděpodobnosti i matematické statistiky.

Teorii pravděpodobnosti jsou věnovány první čtyři kapitoly, další tři kapitoly jsou věnovány matematické statistice. Způsob výkladu i obsah první části byl zvolen tak, aby zístkané poznatky bylo možno použít v části následující.

V textu jsou uvedeny také některé řešené příklady, které ilustrují, jak získané teoretické poznatky použít. Za každou kapitolou následuje větší množství neřešených příkladů, které umožňují studentům, aby si přověřili, jak látce porozuměli.