tištěná kniha e-kniha
Kultura – zbožnost – symbolická politika

Kultura – zbožnost – symbolická politika

Proměny společnosti ve střední Evropě v 17. a 18. století

Ducreux, Marie-Élizabeth

témata: historie

brožovaná, 422 str., 1. vydání
překlad: Stříbrná, Adéla - Cvejnová Skalická, Bronislava
vydáno: březen 2023
ISBN: 978-80-246-5114-9
doporučená cena: 440 Kč

E-shop

Anotace

Kniha představuje průřez životního díla francouzské historičky a bohemistky Marie-Élizabeth Ducreux. Výbor textů si klade za cíl umožnit českému čtenáři plně pochopit rozsah badatelských zájmů Marie-Élizabeth Ducreux i způsob a metodu jejího přemýšlení o české historii důsledně zasazené ve středoevropském kontextu, neboť je sice historičkou, která zná příslušné prameny a dobovou literaturu středoevropské provenience hlouběji než mnozí „domácí“ autoři, ale současně jako Francouzka dokáže nahlížet zdejší dějiny „zvenčí“, bez zátěže našich traumat a stereotypů.

Recenze

Autorka projevy zbožné úcty bere vážně, ale současně ukazuje, že kult jakéhokoliv světce dokázali Habsburkové pragmaticky využít k legitimizaci své vlády. A také to, že šlo o společnost, v níž náboženský model skutečnosti předznamenával i to, jak má každý jednotlivec vnímat místo své i místo českého království v celé monarchii. Ne že bychom se chtěli do tohoto společenského modelu vracet, ale minimálně nám tato kniha může pomoci lépe chápat například artefakty, které barokní zbožnost dodnes zanechala v české krajině.
Jan Lukavec (Týdeník Hrot, 11. 6. 2023)

Autorka umí precizně klást výzkumné otázky, výborně se orientuje v české historiografii a dokáže vystihnout její slabiny i nezpracovaná témata. Každý její text je opřen o důkladné studium pramenů a jejich pozorné a kritické čtení. Znalost jazyků zemí bývalé habsburské monarchie jí umožňuje komparovat situace zejména v českých zemích, rakouských zemích a Uhrách. Vydané texty lze považovat za případové studie k syntéze tématu katolické obnovy: od poznání organizačních předpokladů rekatolizace přes analýzu nucených konverzí nebo misií až po řešení otázky náboženské identity a zbožnosti. To vše doprovází výzkum reflexe zmíněných témat v moderní historiografii a literární tradici. Autorka přitom postupně geograficky rozšířila své badatelské pole, od českých zemí k regionům střední a středovýchodní Evropy. Má obdivuhodný cit pro nastolování otázek, jež si čeští historikové do té doby kladli jen málo nebo vůbec. Často pak otevírá prostor pro řešení prakticky neznámé historické problematiky, v poslední době například tématu ostatků nebo liturgických knih. Troufám si tvrdit, že pro české čtenáře bude mít kniha zásadní význam jako zdroj mnoha podnětů ke studiu a promýšlení kulturních dějin (nejen) českých zemí 16. až 19. století.
Tomáš Malý (Dějiny a současnost, prosinec 2023)

Akce k titulu

  • Svět knihy 2023: Francouzský pohled na české dějiny

    Debata s Marií-Élizabeth Ducreux u příležitosti vydání knihy Kultura – zbožnost – symbolická politika ozřejmila důvody, které autorku přivedly ke studiu českých dějin a zdůraznili i netradiční uplatnění francouzské metodologie na výklad české historie.