Teoretická východiska informační vědy

Teoretická východiska informační vědy

Drobíková, Barbora Římanová, Radka Souček, Jiří Souček, Martin

témata: média a komunikace

e-kniha, 1. vydání
vydáno: květen 2018
ISBN: 978-80-246-3883-6
formáty e-knihy mobi, PDF, epub
doporučená cena: 130 Kč

E-shop

Anotace

V této monografii je formulována a řešena základní teoretická otázka informační vědy, kterou je struktura informačního univerza. Tato struktura je prezentována formou konceptuálního modelu a vytváří nadstavbu standardní struktury univerza bibliografického. Autoři používají konceptuální modelování jako základní analytickou metodu a následně ji aplikují na další oblasti, jako je výzkumné univerzum či oblast specializovaných knihoven. Zvláštní kapitola je věnována vztahu konceptuálních modelů a problematiky sémantického zobrazení.