tištěná kniha e-kniha
Tvarosloví a syntax

Tvarosloví a syntax

Cvičebnice pro cizince

Dřevojánková, Jitka

témata: jazykové učebnice – čeština jako cizí jazyk

brožovaná, 148 str., 2. vydání
vydáno: listopad 2023
ISBN: 978-80-246-5699-1
doporučená cena: 220 Kč

E-shop

Anotace

Cvičebnice Tvarosloví a syntax je určena k výuce zahraničních studentů, kteří chtějí studovat na vysoké škole obory čeština pro cizince, bohemistika, obecná jazykověda a další filologické obory. Slouží k tomu, aby se studenti seznámili se základními termíny českého tvarosloví a syntaxe. Cvičebnice je určena pro práci ve skupině, s lektorem i pro samostudium.
Každá kapitola se zaměřuje na jedno téma, které je teoreticky vyloženo s důrazem na klíčová slova a s bezprostřední zpětnou vazbou na porozumění textu. Následuje procvičování a opakování formou doplňovacích cvičení a praktických úkolů. Pro lektory nebo studenty je připojen stručný test a další opakování probrané látky. Kapitoly jsou koncipované na devadesátiminutové semináře a odpovídají počtu seminářů během jednoho, resp. dvou semestrů.