tištěná kniha e-kniha
Ti, kteří se starají

Ti, kteří se starají

Podpora neformální péče o seniory

Dragomirecká, Eva a kol.

témata: gerontologie, sociální práce

brožovaná, 320 str., 1. vydání
vydáno: září 2020
ISBN: 978-80-246-4598-8
doporučená cena: 350 Kč

E-shop

Anotace

Je péče o staré rodiče očekávaná a uznávaná hodnota, anebo handicap, který snižuje sociální postavení pečujících? Je diagnóza demence stigma? Jsou pro pečující rodiny největším problémem finanční nároky péče nebo riziko ztráty zaměstnání, či se potýkají spíš s nedostatkem času na péči anebo s fyzickou nebo psychickou obtížností péče? Co nejvíce chybí v systému zdravotních a sociálních služeb v České republice? A nakolik jsou pečujícím rodinám prospěšné současné formy podpory? Takové byly úkoly výzkumného projektu „Hodnocení potřeb rodinných příslušníků pečujících o seniory“, jehož výsledky předkládá tato kniha.