tištěná kniha
Vybrané kapitoly z hepatologie

Vybrané kapitoly z hepatologie

Drábek, Jiří a kol.

témata: lékařské vědy

brožovaná, 70 str., 1. vydání
vydáno: červenec 2012
ISBN: 978-80-246-1971-2
doporučená cena: 75 Kč

E-shop

Anotace

Publikace přehledně shrnuje základní strukturu oboru, informace však rozšiřuje o nejnovější poznatky. Svým důrazem na stručnost a výstižnost v řešení jednotlivých kapitol lze zařadit mezi texty, které jsou dobrým vodítkem pro základní orientaci.
Kromě posluchačů lékařských fakult ji lze doporučit také klinickým pracovníkům, kteří se dosud problematice hepatologie nevěnovali dlouhodobě a systematicky.