tištěná kniha
Lexikon sportovního tréninku

Lexikon sportovního tréninku

Dovalil, Josef a kol.

témata: sport a tělovýchova – sportovní trénink

vázaná, 314 str., 2. vydání
vydáno: březen 2008
ISBN: 978-80-246-1404-5
doporučená cena: 295 Kč

E-shop

Anotace

Lexikon přináší aktuální výklad celkem 211 frekventovaných pojmů tréninku, včetně termínů z oborů souvisejících s danou tematikou (fyziologie, psychologie, pedagogiky, biomechaniky, didaktiky, biochemie, antropomotoriky apod.). Pojmy jsou objasňovány především z pohledu praktických potřeb. Soubor hesel postihuje podstatné problémy tréninku s cílem přispět k odborné komunikaci ve sportu a příbuzných oborech. Abecední uspořádání umožňuje rychle potřebné informace vyhledat. Lexikon je primárně koncipován jako výuková opora pro vysokoškolské studenty tělovýchovných oborů (na FTVS), najde uplatnění také při vzdělávání trenérů, metodiků apod. Může být využit jako výchozí zdroj pro seznámení s otázkami sportovního tréninku i jako repetitorium, k němuž se lze obracet a pohotově vracet také při studiu odborné literatury.