tištěná kniha e-kniha
Vybrané kapitoly z ortopedie a traumatologie pro studenty medicíny

Vybrané kapitoly z ortopedie a traumatologie pro studenty medicíny

Douša, PavelPešl, TomášDžupa, ValérKrbec, Martin (ed.)

témata: lékařské vědy

brožovaná, 346 str., 1. vydání
vydáno: červen 2021
ISBN: 978-80-246-4828-6
doporučená cena: 340 Kč

E-shop

Anotace

Skripta jsou určená studujícím medicíny a obsahují přehled základních informací o etiologii, patogenezi, klinickém obrazu, diagnostice a léčbě vývojových a získaných ortopedických onemocnění včetně poranění pohybového ústrojí. Zahrnují rovněž přehled základních konzervativních a operačních postupů používaných v ortopedii a traumatologii pohybového aparátu u dospělých pacientů i pacientů v dětském věku. Skripta vznikla jako pomůcka k přípravě na státní závěrečnou zkoušku z chirurgických oborů pro studenty 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, proto jsou jednotlivé kapitoly řazené podle otázek z „koše“ Ortopedie a traumatologie používaných právě u této zkoušky. Přesto věříme, že skripta mohou pomoci i studentům ostatních lékařských fakult Univerzity Karlovy ke snadnému a rychlému pochopení celého spektra ortopedických onemocnění a poranění pohybového ústrojí.