tištěná kniha
Benátky a jejich impérium ve Středomoří, 9.–15. století

Benátky a jejich impérium ve Středomoří, 9.–15. století

Doumerc, Bernard

témata: historie – středověk
edice: Medievistika

brožovaná, 218 str., 1. vydání
překlad: Krejča, Otomar L.
vydáno: únor 2017
ISBN: 978-80-246-3509-5
doporučená cena: 260 Kč

E-shop

Anotace

Od časů, kdy obyvatelé regionu Veneto nacházeli před vpádem barbarů útočiště na ostrovech v laguně, až po zánik Benátské republiky koncem 18. století, zanechávalo město svatého Marka v dějinách Středomoří trvalou stopu. Jeho jedinečné osudy jsou přitom v mnoha ohledech paradoxní. Výjimečnost Benátek pramení ze vzájemné souhry vlivů zdánlivě protikladných: město zrozené na pomezí pevniny a moře, na rozhraní západního a byzantského světa vyrostlo v námořní a zároveň vnitrozemskou mocnost.
Tato monografie představuje plastický obraz středověkých obchodních poměrů ve Středomoří, je výsledkem prostudování nesmírného množství archivních dokumentů, zevrubné textové analýzy a mimořádného citu pro detail. Knihu doprovázejí mapky vývoje situace ve Středomoří a přehledná chronologie.

Obsah

Úvod

Vymanit se z laguny
Ovládnutí Jaderského moře
Vztahy se Svatou říší římskou národa německého
Říční doprava
Pozemní doprava
Výpravy do Svaté země
Rozdrobení byzantské říše
Územní dělení
Kréta
Černé moře
Válka proti Janovanům

Republika obchodníků
Zvládnutí prostoru a času
Ekonomika loupeže
Sůl
Dřevo a železo
Vlna
Zábor vnitrozemských území

Nástroje mocenského ovládání
Peníze
Arzenál a přístav
Mimořádné obchodní loďstvo
Systém u konce s dechem
Zámořský konzul
Finanční a komerční vazby
Vztah k moři

Kosmopolitní státoměsto
Benátčan
Otroci
Multikulturní společnost
Poutníci a cestovatelé
Vzájemné ovlivňování
Scuole a jejich úloha

Závěr
Doslov
Chronologie
Mapy
Bibliografie

Nejnovější tituly v edici