tištěná kniha e-kniha
Neonatologie

Neonatologie

Dort, JiříDortová, EvaJehlička, Petr

témata: lékařské vědy – dětské lékařství

brožovaná, 118 str., 3. vydání
vydáno: červen 2018
ISBN: 978-80-246-3936-9
doporučená cena: 125 Kč

E-shop

Anotace

Publikace Neonatologie má ambice stát se základním manuálem péče o novorozence pro neonatology a rozšířit vzdělání dětských lékařů, porodníků a spolupracujících lékařů. Je vyčerpávajícím způsobem členěna do kapitol podle jednotlivých orgánových systémů. Specificky je pojednáno o problematice vrozených vývojových vad ve vztahu k jejich chirurgickému řešení a prognóze. Text je doplněn o doporučené postupy České neonatologické společnosti.
Třetí, nezměněné vydání