Neonatologie

Neonatologie

Dort, JiříDortová, EvaJehlička, Petr

témata: lékařské vědy – dětské lékařství

e-kniha, 1. vydání
vydáno: 2014
ISBN: 978-80-246-2642-0
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 80 Kč

E-shop

Anotace

Publikace Neonatologie má ambice stát se základním manuálem péče o novorozence pro neonatology a rozšířit vzdělání dětských lékařů, porodníků a spolupracujících lékařů. Je vyčerpávajícím způsobem členěna do kapitol podle jednotlivých orgánových systémů. Specificky je pojednáno o problematice vrozených vývojových vad ve vztahu k jejich chirurgickému řešení a prognóze. Text je doplněn o doporučené postupy České neonatologické společnosti.