tištěná kniha e-kniha
Pohledem druhých

Pohledem druhých

Praha jako inspirace a vzor pro emancipační zápas malých národů

Doležalová, AntonieHroch, Miroslav (ed.)

témata: historie – 19. století

brožovaná, 256 str., 1. vydání
vydáno: září 2021
ISBN: 978-80-246-4821-7
doporučená cena: 330 Kč

E-shop

Anotace

České národní hnutí bylo již ve své době inspirací a povzbuzením pro obdobné tendence v jiných částech Evropy. Předkládaná kniha podává první souhrnný pohled na významný přínos českého národa pro emancipační procesy Slováků, Maďarů, karpatských Rusínů i Ukrajinců, Lotyšů a Litevců, Kašubů, Lužických Srbů, Finů a Dánů. Na základě archivních pramenů i dobového tisku v něm čeští i zahraniční badatelé ukazují, že Čechy byly symbolem úspěšného národního vzepětí a centrem výměny zkušeností a informací.