tištěná kniha
Od babictví k porodnictví

Od babictví k porodnictví

Doležal, Antonín

témata: lékařské vědy

brožovaná, 147 str., 1. vydání
vydáno: prosinec 2001
ISBN: 80-246-0277-6
doporučená cena: 155 Kč

E-shop

Anotace

Přední český lékař napsal čtivou publikaci o vývoji babictví (porodnictví) od pravěku po současnost. Popisuje otřesné poměry a metody, které převládaly v medicíně středověku a raného novověku a podrobně líčí nástup prvních vědeckých postupů v porodnictví. Publikace je doplněna rozsáhlým přehledem české i zahraniční literatury.

Obsah

Úvod
Pojmenování
Sociogenní počátky porodní pomoci a její rozvoj ve starověku
Porodní pomoc středověká a v raném novověku
Vstup lidské anatomie
Význačné porodní báby
Vydělení porodnictví z chirurgie - rozvoj babictví po vzniku vědeckého porodnictví
Porodnické školy
Porodnické kleště
Porodní křesla. Poloha za porodu v době vypuzovací
Císařský řez
Nezdary u porodů mocných
Pravidla oboru
Pověry
Modlitby
Republika učených porodníků
Porodnické ústavy
Horečka omladnic
Některé zajímavosti z česky psaných učebnic porodnictví pro babičky
Osudy jedné porodní babičky

Závěr
Literatura
Rejstřík