tištěná kniha e-kniha
Studijní texty k dějinám farmacie

Studijní texty k dějinám farmacie

Dohnal, František

témata: lékařské vědy, historie

brožovaná, 156 str., 1. vydání
vydáno: říjen 2014
ISBN: 978-80-246-2608-6
doporučená cena: 180 Kč

E-shop

Anotace

Studijní texty k dějinám farmacie jsou výchozím studijním materiálem pro předmět Historie a organizace farmacie. Farmacie je neoddělitelnou součástí zdravotnictví, proto obsahovou součástí textů je charakteristika zdravotnictví, které v každé dějinné etapě ovlivňovalo vývojové peripetie farmacie.
Učební text ovšem nemůže zachytit veškeré dějiny farmacie. Je účelově koncipovaným studijním materiálem vzhledem ke struktuře výše uvedeného předmětu.
Vedle civilní a světské linie (proudu) farmacie existují a mají svůj dějinný vývoj i farmacie vojenská a církevní lékárenství – je proto oprávněné věnovat jim samostatnou kapitolu v intencích kapitol farmaceutických odvětví. Základy dějin uvedených proudů jsou součástí textů a jsou vhodné jako studijní materiál pro volně volitelný předmět Vybrané kapitoly z dějin farmacie.
Dotisk prvního vydání