Rok s pandemií covid-19

Rok s pandemií covid-19

Reflexe v poločase

Diviák, Tomᚊlerka, JosefŠmíd, MartinZajíček, Milan (ed.)

témata: matematika a statistika, lékařské vědy, sociologie

e-kniha, 1. vydání
vydáno: březen 2023
ISBN: 978-80-246-4217-8
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 270 Kč

E-shop

Anotace

Kniha je sborníkem z konference pořádané Centrem pro modelování společenských a biologických procesů (BISOP) v polovině června 2021, jde tedy o jakýsi snímek stavu věcí, poznání a společenské diskuse v době jejího konání. První část představuje obecné texty, které mohou čtenáři posloužit k orientaci v problematice. V druhé části lze najít příspěvky věnující se konkrétním problémům nastalým v souvislosti s pandemií z pohledu matematického modelování, logistiky, psychologie a sociologie. Příspěvky v závěrečné části se věnují zhodnocení dopadů pandemie a možnostem, jak se z nich poučit. Je na čtenáři, aby posoudil, co z obsahu knihy s časovým odstupem obstálo a co nikoli, v každém případě jde o zajímavý dokument o působení jedné vědecké iniciativy.