tištěná kniha e-kniha
Logika smyslu

Logika smyslu

Deleuze, Gilles

témata: filozofie
edice: Limes

brožovaná, 392 str., 1. vydání
překlad: Petříček, Miroslav
vydáno: září 2013
ISBN: 978-80-246-2235-4
doporučená cena: 350 Kč

E-shop

Anotace

Logika smyslu francouzského filosofa Gillese Deleuze, která poprvé vyšla v roce 1969, patří k hlavním dílům tohoto autora před jeho spoluprací s Felixem Guattarim. Kniha je kolekcí 34 řad paradoxů, na něž v závěru navazuje formou přílohy pět již publikovaných, upravených statí, jež rozvíjí ty body, které jsou v předchozích řadách pouze zběžně naznačeny.
Ústředním tématem je myšlení dění, jež se Deleuze snaží ve stopách Henri Bergsona či A. N. Whiteheada prosadit proti dominantní filosofii bytí. V tomto novém rámci pak přetváří klasické pojmy události, smyslu či ideje a chce ukázat, že pouze jiné chápání vztahu mezi diferencí a opakováním otevírá cestu novému obrazu myšlení, jež svou nutnost nečerpá z evidence prvních principů, nýbrž ze zkušenosti setkání s problematičností, v níž se nám ukazuje svět.

Obsah

PŘEDMLUVA: Od Lewise Carrolla ke stoikům

1. O čistém dění
2. O povrchových účincích
3. O větě
4. O dualitách
5. O smyslu
6. O serializaci
7. O esoterických slovech
8. O struktuře
9. O problematických věcech
10. O ideální hře
11. O ne-smyslu
12. O paradoxu
13. O schizofrenikovi a dívce
14. O dvojí kauzalitě
15. O singularitách
16. O statické ontologické genezi
17. O logické statické genezi
18. O třech obrazech filosofie
19. O humoru
20. O morálním problému u stoiků
21. O události
22. O porcelánu a vulkánu
23. O Aiónu
24. O komunikaci událostí
25. O univocitě
26. O řeči
27. O oralitě
28. O sexualitě
29. O dobrých úmyslech, které jsou nutně trestány
30. O fantasmatu
31. O myšlení
32. O různých druzích řad
33. O Alenčiných dobrodružstvích
34. O primárním řádu a sekundární organizaci


PŘÍLOHY
PŘÍLOHA PRVNÍ: Simulakrum a antická filosofie
I. Platón a simulakrum
II. Lucretius a simulakrum

PŘÍLOHA DRUHÁ: Fantazma a moderní literatura
III. Klossowski neboli tělo-řeč
IV. Michel Tournier a svět bez druhého
V. Zola a prasklina

DOSLOV

Nejnovější tituly v edici