tištěná kniha e-kniha
Introdução ao Português Jurídico

Introdução ao Português Jurídico

Úvod do právnické portugalštiny

de Sousa Coelho Ramos, Joaquim José

témata: jazykové učebnice, právo

brožovaná, 138 str., 1. vydání
vydáno: listopad 2012
ISBN: 978-80-246-2110-4
doporučená cena: 135 Kč

E-shop

Anotace

Publikace seznamuje čtenáře s problematikou právnické portugalštiny a jejími specifiky. Vzhledem k tomu, že se výuka portugalštiny nejčastěji věnuje portugalštině standardní, případně hovorové, a jen okrajově se dotýká jazyka odborného, jedná se o práci velmi aktuální, protože reaguje na současnou potřebu, danou stále silnější integrací České republiky do Evropské unie.