tištěná kniha e-kniha
Smrt

Smrt

Dasturová, Francoise

témata: filozofie
edice: Myšlení současnosti

brožovaná, 196 str., 1. vydání
překlad: Pokorný, Martin
vydáno: listopad 2017
ISBN: 978-80-246-3664-1
doporučená cena: 280 Kč

E-shop

Anotace

Člověk ví, že musí zemřít, a toto vědomí patří mezi základní charakteristiky lidskosti, náboženství, metafyzika a kultura si však kladou za cíl smrt přemoci. Západní filosofie od Platóna po Hegela tvrdí, že sám výkon myšlení je překonáním smrti a konečnosti.
Kniha F. Dasturové nejprve podává analýzu těchto pokusů vyměřit oblast, která se smrti vymyká, a následně ukazuje, že lze ke smrti zaujmout i vztah, který před ní neuhýbá a nesnaží se ji „zneškodnit“: s oporou v Heideggerově rozboru bytí k smrti se autorka snaží ukázat, že lze o smrti hovořit i jinak – a že tento druh rozpravy nutně vyžaduje svobodné přijetí konečnosti lidské existence. Konečnost, která již nestojí v kontrastu vůči nekonečnosti božského bytí mimo smrt a mimo čas, navrací lidské bytí k jeho pozemskosti, časovosti a tělesnosti. Myšlení smrtelnosti jakožto momentu konstitutivního pro naši otevřenost vůči světu je též myšlením narození jakožto konečné, omezené schopnosti mít svět: umírání je podmínkou narození, smrt je podmínkou života. Nejautentičtější vztah k vlastní smrtelnosti paradoxně nacházíme v radosti a smíchu.

Françoise Dasturová (* 1942) patří mezi nejvýznamnější fenomenologické myslitele současnosti, publikuje především k širšímu kontextu této tradice od německého idealismu po dekonstrukci.

Obsah

Předmluva

Úvod: Velikost smrti

I. KULTURA A SMRT
1. Truchlení, počátek kultury
2. Objev eschatologie
3. Tragédie a smrtelnost

II. METAFYZIKA SMRTI
1. Nesmrtelnost v platonismu
2. "Překonání" smrti u Hegela
3. Metafyzika změny a dění

III. FENOMENOLOGIE SMRTELNOSTI
1. Vlastní smrt a smrt druhého
2. Smrt a umírání
3. Smrt a možnost

IV. SMRTELNOST A KONEČNOST
1. Konečnost a celost
2. Konečnost a zrozenost
3. Originární konečnost

Závěr: Smrt, slovo a smích

Doslov (Martin Pokorný
Literatura
Rejstřík

Akce k titulu

Nejnovější tituly v edici