tištěná kniha
Populární kultura v českém prostoru

Populární kultura v českém prostoru

Daniel, OndřejKavka, TomášMachek, Jakub a kol.

témata: historie, sociologie

brožovaná, 328 str., 1. vydání
vydáno: září 2013
ISBN: 978-80-246-2192-0
doporučená cena: 325 Kč

E-shop

Anotace

Kolektivní monografie představuje výzkum české populární kultury, kterou ukazuje jako pramen umožňující hlubší poznání české společnosti v přítomnosti i minulosti. U vzniku publikace stáli autoři působící v mnoha různých oborech – díky nim bylo možné představit pestrou škálu přístupů a metod využitelných při výzkumu populární kultury a jejích specifických projevů v českém prostředí. Ambicí editorů bylo spojit zvolna se rozvíjející, ale prozatím roztříštěný výzkum a představit témata, která považují za podnětná pro další rozvoj oboru, charakteristického svou interdisciplinaritou. Kniha tak představuje experimentální prověření možností aplikace teorií populární kultury v českém prostředí.

Obsah

Předmluva
(Jiřina Šmejkalová)
Úvod
(Ondřej Daniel, Tomáš Kavka, Jakub Machek)
1
Pivo ze sedmého schodu: České hodnoty v populární kultuře
„Malý český člověk“ před a po roce 1989 v Českých Velenicích
(Muriel Blaive)
Všichni dobří nevolníci. O symbolu matky-země ve filmu
Vesničko má středisková (Martin Škabraha)
Hra o hysteričnost. Genderové aspekty dobových recenzí filmů Věry Chytilové v období normalizace (Susanne Sklepek-Hatton)

2
„Tak řekni, jak to tenkrát bylo! Mluv za nás, Honzo!“: Paměť v české populární kultuře
Režimy paměti – formáty identity. Ke vztahu paměti a české identity v současné populární kultuře
(Lenka Řezníková)
Mezi etikou a estetikou. Ostalgie jako typ kolektivní paměti
(Ina Marešová)
Figury paměti aneb o nedostatcích filmu Habermannův mlýn
(Karolina Ćwiek-Rogalska)
„Jest to jeden z nejtypičtějších českých hradů.“ Utváření Střekova jako českého místa paměti (Kristýna Janečková)

3
„Kdyby ty muziky nebyly“: Populární kultura v české historii
Počátky populární kultury v českých zemích na přelomu 19. a 20. století
(Jakub Machek)
„Nikde nelze radostněji žít!“ Utopický obraz Sovětského svazu v československé populární kultuře mezi světovými válkami
(Jan Lomíček)
Regionální identita v populární literatuře. „Valašská“ identita v kontextu populární časopisecké beletrie na začátku nacistické okupace Čech a Moravy (Blanka Hemelíková)
Večerní Praha jako vybočení ze socialistické každodennosti
(Jana Dorčáková)
„Je potřeba zvýšit kulturnost myšlení.“ Populární kultura a diskuze o programu studentských klubů v Praze v šedesátých letech 20. století (Zdeněk Nebřenský)
4
„Hoši děkujem“: Současné podoby české populární kultury
„Právě běží“ – televize a česká identita (Robert Kulmiński)
Prezentace nových forem religiozity a spirituality v rámci kulturní nabídky města – na příkladu ezoterického festivalu v Písku
(Magdalena Myslivcová)
Hodnota a hodnocení literatury science fiction
(Otakar Slanař)
České domácí umění v proměnách času a vnímání
(Šárka Syslová)
Majáles – modernita v tradici české studentské slavnosti
(Tomáš Kavka)

5
„[...] kohoutí hnát si zapích do huby“: Český prostor mimo mainstream
Hudební subkultury mládeže v současné ČR – postsubkulturní či postsocialistické?
(Marta Kolářová)
Punks and skins united? Souvislosti proměn vztahů punkové a skinheadské subkultury v Československu, respektive České republice
(Hedvika Novotná)
Emoce, žiletky a sebevraždy. Démonizace emo subkultury a morální panika v českém prostředí
(Martin Heřmanský)
Násilí československé mládeže na konci státního socialismu. Bezpečnostní riziko a téma společenské kritiky
(Ondřej Daniel)

6
Kulturní studia v maďarském prostředí
Recenze knihy Comparative Hungarian Cultural Studies (Ondřej Daniel, Jakub Machek)

Resume
Bibliografie
O autorech