tištěná kniha
Přírodně ohniskové nákazy

Přírodně ohniskové nákazy

Daneš, LuděkPejčoch, Milan

témata: lékařské vědy

brožovaná, 168 str., 1. vydání
vydáno: říjen 2003
ISBN: 80-246-0568-6
doporučená cena: 210 Kč

E-shop

Anotace

Populárně-naučná publikace Luďka Daneše se zabývá infekcemi, které běžně existují v přírodě. Čtenář získá zasvěcené informace o jejich nositelích, přenašečích, způsobu přenosu na člověka, příznacích a možné léčbě. V přehledně členěném textu je mj. popsána borelióza, tularémie, mor, klíšťová encefalitida a horečka Ebola.

Obsah

1. ÚVOD
2. O ČLENOVCÍCH JAKO VEKTORECH PON
3. PŮVODCI, PATOGENEZE A CHARAKTERISTIKA PŘÍRODNÍCH OHNISEK NÁKAZ
4. DRUŽICOVÉ POZOROVÁNI ZEMĚ
5. HROZÍ LIDSTVU BIOTERORISMUS?
6. KAPITOLKA O NÉČEM JINÉM NAKONEC
7. SLOVNÍČEK UŽÍVANÝCH VÝRAZŮ
8. LITERATURA
REJSTŘÍK

Recenze

Předložená práce se zabývá tématem, které v naší literatuře není podobným způsobem zpracováno. Naposled to byla knika Rosického a kol.: Lékařská entomolo-gie a životní prostředí, která se do značné míry tématicky překrývá s obsahem hodno-ceného díla, avšak je určena jinému okruhu čtenářů. Populární publikace z příbuzné oblasti přeložené z angličtiny, vyšly v nedávné době dvě, avšak překlad tyto knihy výrazně znehodnotil. Přírodně ohniskové nákazy jako celek pro zamýšlený okruh čte-nářů nejsou u nás podobným způsobem zpracovány a tak práce doc. Daneše vyplňuje v tomto smyslu prázdné místo. Text je zpracován čtivým způsobem (samozřejmě čti-vým pro toho, kdo má o danou problematiku zájem) a je doplněn osobními zážitky a názory autora.

Z recenzního posudku RNDr. Milan Pejčoch