tištěná kniha
Šma Jisra'el

Šma Jisra'el

Damohorská, Pavla

témata: judaistika

brožovaná, 150 str., 1. vydání
vydáno: březen 2006
ISBN: 80-246-1094-9
doporučená cena: 150 Kč

E-shop

Anotace

Publikace pojednává o židovském vyznání víry (motlitbě) Šma Jisra´el. Nejprve je uvedena ranní recitace Šma Jisra´el s úvodními požehnáními, biblickými pasážemi a požehnáním závěrečným. Následuje kapitola zabývající se recitací vyznání v rámci večerní bohoslužby. Autorka se dále zabývá způsobem a dobou recitace, liturgickým postavením vyznání Šma Jisra´el a jeho vztahu k desateru. Poslední část je věnována významu vyznání v Novém zákoně a v křesťanském náboženství. Jedná se o první české zpracování problematiky Šma Jisra´el.

Obsah

Seznam zkratek
Předmluva
1. Prameny a literatura
1.1 Prameny
1.2 Literatura
2. Struktura a historie textu
2.1 Struktura textu
2.2 Historie textu
3. Požehnání Šma Jisra'el
3.1 Barchu
3.2 Jocer or
3.3 Birkat ha-tora
3.4 El melech ne'eman
4. Biblické pasáže
4.1 Šma (Dt6,4-9)
4.2 Ve-haja (Dt11,13-21)
4.3 Va-jomer (Nu15,37-41)
5. Emet ve-jaciv
5.1 I. část
5.2 Ga'al Jisra'el (II. část)
6. Večerní požehnání
6.1 Ma'ariv aravim
6.2 Ahavat olam
6.3 Emet ve-emuna
6.4 Haškivejnu
7. Recitace Šma Jisra'el
7.1 Doba recitace
7.2 Způsob recitace
8. Liturgické postavení Šma Jisra'el
8.1 Krťat Šma al ha-mita
9. Šma a Desatero
10. Šma v Novém zákoně
11. Křesťanství a Šma
11.1 Šma Jisra'el a křesťanské vyznání víry
11.2 Šma Jisra'el a křesťanské trojiční dogma
Závěr
Summary
Zusammenfassung
Poznámky k textu
Seznam použitých pramenů
Seznam použité literatury