tištěná kniha e-kniha
Subjektivní vnímání tělesné zátěže

Subjektivní vnímání tělesné zátěže

Daďová, Klára

témata: sport a tělovýchova – sportovní trénink

brožovaná, 126 str., 1. vydání
vydáno: únor 2016
ISBN: 978-80-246-3227-8
doporučená cena: 160 Kč

E-shop

Anotace

Monografie se zabývá subjektivně vnímanou námahou při pohybové aktivitě, shrnuje současnou úroveň poznání v této oblasti a uvádí výsledky původního výzkumu. Ve výzkumné části autorka využila Borgovu RPE (Rating of Perceived Exertion) škálu u kardiologických pacientů. Pomocí Borgovy škály se v laboratorních podmínkách jedinci učí vnímat vztah mezi subjektivně vnímanými pocity námahy a objektivními ukazateli kardiovaskulární zátěže. To jim z dlouhodobého hlediska napomáhá lépe odhadovat a řídit intenzitu zatížení v průběhu pohybové terapie.