e-kniha
Česky, prosím A1 A2

Česky, prosím A1 A2

Učebnice češtiny jako cizího i druhého jazyka

Cvejnová, Jitka

edice: Česky, prosím

e-kniha, 2. vydání
vydáno: září 2019
formáty e-knihy PDF

Anotace

Učebnice vycházející z řady Česky, prosím je určená exkluzivně pro výuku na ÚJOP UK. Připravováno ve spolupráci s tamními pracovišti, a to s ohledem na intenzivní přípravné kurzy pro vysokoškolské studium na UK v češtině. Důsledně vychází ze zásad Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a odpovídá požadavkům na certifikovanou zkoušku z češtiny CCE-A1 a A2. Metodika byla ověřena vyučujícími v praxi. Výuka jazykových funkcí probíhá vždy v kontextu reálných komunikačních situací. Rozšířená výuka fonetiky. Texty zábavné i pro učitele, vtipné ilustrace oceňovaného výtvarníka Jiřího Franty.

Všechny přílohy k titulu najdete i v našem Archivu.

Nejnovější tituly v edici