tištěná kniha
Posuzování rozvoje kompetence k učení ve výuce

Posuzování rozvoje kompetence k učení ve výuce

Chvál, MartinKasíková, HanaValenta, Josef

témata: pedagogika – didaktika

brožovaná, 110 str., 1. vydání
vydáno: srpen 2012
ISBN: 978-80-246-2057-2
doporučená cena: 115 Kč

E-shop

Anotace

Mladí lidé opouštějící současnou školu by si z ní měli odnést především schopnosti a chuť se trvale učit. Jak toho dosáhnout ve školní výuce? Odpovědí na položenou otázku je tato publikace. Ve svých východiscích se opírá jak o empirické výzkumy, tak sdílená odborná přesvědčení. Autoři nabízejí strukturované nahlížení na školní výuku skrze situace, které napomáhají rozvoji kompetence k učení. Tyto situace jsou v publikaci charakterizovány. Na jejich základě byl navržen pozorovací arch. Ten byl výzkumně prověřen a je doložena jeho vysoká spolehlivost v rukou zaškolených a zacvičených pozorovatelů.
Představená metoda pedagogického empirického výzkumu může sloužit těm, kteří do strategie výzkumného bádání zařazují pozorování výuky a tematicky se orientují na kompetenci k učení.
Publikace může být přínosná i pro učitele. Obsahuje relativně konkrétní popis „ideální“ výuky a tím dává učitelům inspirační zdroje pro orientaci vlastní výuky. Může být využita i pro přípravu učitelů či v jejich dalším vzdělávání.

Obsah

Úvod

1.Teoretická východiska metody
Kompetence k učení
Příležitosti k rozvíjení kompetence k učení ve výuce
Specifikace příležitostí k rozvoji kompetence k učení ve výuce
Situace obecně a pedagogická situace jako předmět pozorování
Strukturované posuzování

2.Vytvoření metody
Postup vzniku metody
Obsahová validita aneb od teorie k instrumentu

3.Příručka pozorovatele
Obsahová specifikace situací a souhrnných charakteristik výuky
Popis stupňů škál v záznamovém archu
Vyhodnocení výsledků

4. Výběr a zácvik pozorovatelů

5. Psychometrické vlastnosti metody
Vzorek pozorovaných hodin
Vzorek pozorovatelů
Reliabilita - shoda pozorovatelů
Index efektivity výuky
Porovnání výuky na 2. stupni ZŠ a nižším stupni víceletého gymnázia
Orientační normy

Závěr

Seznam schémat, tabulek a grafů

Přílohy
Kompetence k učení podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní školu
Struktura dat pro záznam souboru vyučovacích jednotek
Vzorek pozorovaných hodin pro vytvoření norem
Porovnání výuky na 2. stupni ZŠ a nižším stupni víceletého G
Literatura

Ke stažení