tištěná kniha
Introduction to Legal English (2020) Volume II

Introduction to Legal English (2020) Volume II

Chromá, Marta

témata: jazykové učebnice, právo

brožovaná, 1. vydání
vydáno: září 2021
ISBN: 978-80-246-4956-6
doporučená cena: 370 Kč

E-shop

Anotace

Druhý díl učebnice se skládá z deseti lekcí a dvou příloh. Tematicky se lekce soustředí jak na veřejné právo (Council of Europe, EU Law, Criminal Law – General Part, Criminal Law – Special Part, Criminal Procedure, Civil Procedure), tak na právo soukromé (Torts – General Part, Torts – Special Part, Company Law – Outline, Company Dissolution). Cílem je seznámit studenty se základním jazykem těchto právních odvětví tak, aby byli schopni při znalosti relevantní terminologie nejen správně interpretovat anglický právní text, ale také v angličtině hovořit o českém právu v příslušných tematických oblastech. Pro praxi je nezbytné, aby byli studenti schopni adekvátně srovnávat pojmovou stránku českého práva a práva common law a uměli nalézat pojmové shody a rozdíly, které pak zvládnou odpovídajícím způsobem vyjádřit.
Každá lekce je rozdělena na dvě části. První z nich – Section A – je základem každé lekce. Formou krátkých autentických anglických textů z příslušného právního odvětví je představena základní obsahová náplň odvětví. Texty jsou doplněny o cvičení, která z různých pohledů upevňují jednak základní faktickou znalost, jednak obeznámenost se základní terminologií. Druhá část – Section B – je spíše návodem, jak přistupovat k překládání textů českého práva do angličtiny. Na konci každé lekce je slovníček a klíč ke cvičením v časti A.
V Příloze I je stručný popis toho, jak psát anotaci k odbornému textu v angličtině. Příloha II uvádí základní přehled, jak sestavit bibliografické informace k odbornému textu v angličtině.
Druhý díl učebnice v tištěné podobě je doplněn o elektronickou verzi jazykových cvičení ke každé lekci – Word Study (ve formátu pdf).

Ke stažení