tištěná kniha
Introduction to Legal English (2020) Volume I

Introduction to Legal English (2020) Volume I

Chromá, Marta

témata: jazykové učebnice, právo

brožovaná, 360 str., 1. vydání
vydáno: září 2020
ISBN: 978-80-246-4723-4
doporučená cena: 360 Kč

E-shop

Anotace

Dvoudílná učebnice právnické angličtiny již 25 let poskytuje především studentům Právnické fakulty UK úvod do angloamerického systému práva a jazyka, kterým jsou anglické texty v různých angloamerických jurisdikcích psány. Seznamuje též s problematikou překladu právních textů a angličtiny jako dorozumívacího jazyka mezi různými právními systémy.
Po důkladné analýze dosavadního formátu a obsahu učebnice v kontextu nově akreditovaného studijního programu Právo a právní věda jsme přistoupili k formálním úpravám a obsahovým změnám, které by měly lépe odpovídat požadavkům nového programu a souvisejícím potřebám studentů. Jako doplněk tištěné verze učebnice jsou lexikálně gramatická cvičení s klíčem vydávána pouze ve formátu pdf.
První díl v deseti lekcích obsahuje kapitoly věnované anglosaskému právnímu systému, ústavnímu uspořádání většiny anglicky mluvících zemí, rozdělení práva na právo soukromé, veřejné a mezinárodní, základům věcných práv a smluvního práva atd. Součástí jsou i užitečné přílohy Jak psát životopis a Přehled anglických právních slovníků.
Učebnice je určena nejen studentům právnických fakult a translatologie, ale i praktikujícím právníkům, soudcům a státním zástupcům.

Topics in Volume I
1. Law and legal education and division of law; 2. Common law and equity; 3. Legislation; 4. Constitution, politics and electoral process; 5. Public international law; 6. Family law; 7. Property law; 8. Intellectual property; 9. Introduction to contracts (including basics of discharge); 10. Employment law; Appendix I – Writing your CV; Appendix II – Law Dictionaries

Topics in Volume II
11. EU Institutions, the judiciary and legislation; 12. Council of Europe; 13. Criminal law – general part; 14. Criminal law – special part; 15. Criminal procedure; 16. Law of torts – general part; 17. Law of torts – special part; 18. Company law – forms of business organisation; 19. Company law – basics of dissolution, insolvency; 20. Civil procedure; Appendix III – Writing a Summary; Appendix IV – Quoting Skills and References

Ke stažení