tištěná kniha e-kniha
Gérard de Nerval a jeho dvojenec

Gérard de Nerval a jeho dvojenec

Divadlo francouzského romantismu očima melancholika

Christov, Petr

témata: literární věda
edice: Dramatica

brožovaná, 280 str., 1. vydání
vydáno: červen 2017
ISBN: 978-80-246-3463-0
doporučená cena: 360 Kč

E-shop

Anotace

Gérard de Nerval, dramatik, prozaik a básník, jedna z nejvýraznějších osobností francouzského romantismu, se jako správný romantik vzpírá rigidnímu zařazení: z představy sympatického, dobráckého a výstředního básníka pařížské frenetické bohémy se rozvinul v obraz nepřehlédnutelné osobnosti, již je třeba vnímat jako integrální součást umělecké Paříže. Skrze prohloubenou reflexi Nervalova psaní pro divadlo a o divadle, doplněnou o jeho teoretické uvažování nad uměleckou tvorbou obecně, se autor pokouší také o prozkoumání stěžejních principů francouzské podoby divadla evropského romantismu (inspirace jinými kulturami, vliv překladů, proměny moderního inscenování, specifika dobového divadelního provozu, programové manifesty romantismu, moderní dramaturgie ad.). Kniha se zaměřuje na méně reflektovanou divadelní a kritickou sféru Nervalova díla a pro tuzemské prostředí zároveň přináší dílčí nové a v drtivé většině první české překlady vybraných autorových textů a řadí je do kontextu dobové literárně-dramatické a divadelní produkce.

Obsah

PŘED PŘISTÁNÍM V PAŘÍŽI

TOTO NENÍ PŘEDMLUVA

CO JE TEN NERVAL VLASTNĚ ZAČ?

DIVADLO NA ROMANTIKOVĚ POUTI, ANEB NERVAL (NEJEN) JAKO BÁSNÍK DRAMATICKÝ

ROMANTICKÉ PARTY, KROUŽKY A SPOLKY

BÁSNÍK PŘEKLÁDÁ FAUSTA

ADAPTOVAT CIZÍ DÍLA, TO JE UMĚNÍ!

TRAGÉDIE? MELODRAMA? DRAMA? DIVADLO!

OBRÁZKÁŘ, CO ZAPRODAL DUŠI POLITIKOVI BURCKARTOVI

ROMANTICKÝ NOVINÁŘ PÍŠE O DIVADLE

CESTY VOLAJÍ, CIZÍ KONČINY INSPIRUJÍ, ALE TEN SHAKESPEARE!

TEORIE DIVADLA PODLE PANA G.

PO NERVALOVI

EDIČNÍ POZNÁMKA

BIBLIOGRAFIE

REJSTŘÍK OSOBNOSTÍ

CHRONOLOGIE ŽIVOTA GÉRARDA DE NERVAL

Nejnovější tituly v edici