tištěná kniha e-kniha
Gérard de Nerval a jeho dvojenec

Gérard de Nerval a jeho dvojenec

Divadlo francouzského romantismu očima melancholika

Christov, Petr

témata: literární věda
edice: Dramatica

brožovaná, 280 str., 1. vydání
vydáno: červen 2017
ISBN: 978-80-246-3463-0
doporučená cena: 360 Kč

E-shop

Anotace

Gérard de Nerval, dramatik, prozaik a básník, jedna z nejvýraznějších osobností francouzského romantismu, se jako správný romantik vzpírá rigidnímu zařazení: z představy sympatického, dobráckého a výstředního básníka pařížské frenetické bohémy se rozvinul v obraz nepřehlédnutelné osobnosti, již je třeba vnímat jako integrální součást umělecké Paříže. Skrze prohloubenou reflexi Nervalova psaní pro divadlo a o divadle, doplněnou o jeho teoretické uvažování nad uměleckou tvorbou obecně, se autor pokouší také o prozkoumání stěžejních principů francouzské podoby divadla evropského romantismu (inspirace jinými kulturami, vliv překladů, proměny moderního inscenování, specifika dobového divadelního provozu, programové manifesty romantismu, moderní dramaturgie ad.). Kniha se zaměřuje na méně reflektovanou divadelní a kritickou sféru Nervalova díla a pro tuzemské prostředí zároveň přináší dílčí nové a v drtivé většině první české překlady vybraných autorových textů a řadí je do kontextu dobové literárně-dramatické a divadelní produkce.

Obsah

PŘED PŘISTÁNÍM V PAŘÍŽI

TOTO NENÍ PŘEDMLUVA

CO JE TEN NERVAL VLASTNĚ ZAČ?

DIVADLO NA ROMANTIKOVĚ POUTI, ANEB NERVAL (NEJEN) JAKO BÁSNÍK DRAMATICKÝ

ROMANTICKÉ PARTY, KROUŽKY A SPOLKY

BÁSNÍK PŘEKLÁDÁ FAUSTA

ADAPTOVAT CIZÍ DÍLA, TO JE UMĚNÍ!

TRAGÉDIE? MELODRAMA? DRAMA? DIVADLO!

OBRÁZKÁŘ, CO ZAPRODAL DUŠI POLITIKOVI BURCKARTOVI

ROMANTICKÝ NOVINÁŘ PÍŠE O DIVADLE

CESTY VOLAJÍ, CIZÍ KONČINY INSPIRUJÍ, ALE TEN SHAKESPEARE!

TEORIE DIVADLA PODLE PANA G.

PO NERVALOVI

EDIČNÍ POZNÁMKA

BIBLIOGRAFIE

REJSTŘÍK OSOBNOSTÍ

CHRONOLOGIE ŽIVOTA GÉRARDA DE NERVAL

Recenze

Monografie věnovaná divadelní a dramatické tvorbě jedné z nejvýraznějších osobností francouzského romantismu Gérardovi de Nerval (vl. jm. Gérard Labrunie, 1808-1855).

Nerval se jako správný romantik vzpírá rigidnímu zařazení. Jeho mediální i kritický obraz se za necelá dvě století, jež uplynula od jeho vstupu do uměleckého světa, mnohokráte proměnil: z představy sympatického, dobráckého, leč poněkud "podivínského a výstředního" básníka z okruhu pařížské frenetické bohémy, který "jako vlaštovka" kroužil okolo (pro nás) slavnějších a známějších umělců, mezi nimiž nechybí Théophile Gautier, Alexandre Dumas či Victor Hugo, se rozvinul v obraz nepřehlédnutelné osobnosti, již je třeba vnímat jako integrální součást umělecké Paříže první poloviny 19. století, k niž mnozí chovali nemalý respekt a obdiv, a to jak ve vztahu k jeho osobě, tak i skrze jeho dílo.

Skrze prohloubenou reflexi Nervalova psaní pro divadlo a o divadle doplněnou o jeho teoretické uvažování nad uměleckou tvorbou obecně se autor pokouší rovněž o zevrubný průzkum stěžejních principů francouzské podoby divadla evropského romantismu (inspirace jinými kulturami, vliv překladů, proměny moderního inscenování, specifika dobového divadelního provozu, programové manifesty romantismu, moderní dramaturgie, etc.).
Osobnost jednoho autora věnujícího se mnoha formám tvůrčí činnosti (jako básník, romanopisec, dramatik, překladatel, autor cestopisů, divadelní kritik, novinář), jenž byl v úzkém kontaktu se všemi předními osobnostmi své doby a osobně se účastnil či dokonce spolupodílel na profilových událostech boje za prosazení francouzského romantismu (nejen na divadle), je v knize pojímána jako pars pro toto (nejen francouzského) romantického divadla, jež je - paradoxně - v tuzemském prostředí stále reflektováno jen dílčím způsobem a českému čtenáři scházejí možnosti přímé konfrontace s mnoha klíčovými událostmi a díly (zejména) první poloviny 19. století.

Navzdory výraznému vzedmutí celosvětového zájmu o osobnost Gérarda de Nerval v posledních desetiletích zůstává přesto jeho tvorba divadelní a kritická stále ve stínu děl básnických a prozaických. Tato kniha se naopak zaměřuje na tuto méně reflektovanou sféru autorova díla (ač úspěch na divadle, v "žánru snů”, patřil k životním cílům většiny autorů romantické generace) a pro tuzemské prostředí zároveň přináší dílčí nové a v drtivé většině první české překlady vybraných autorových textů (zejména dramatických, kritických, esejistických) a řadí je do kontextu dobové literárně-dramatické a divadelní produkce.

Doc. Mgr. Petr Christov, Ph.D.

Nejnovější tituly v edici