tištěná kniha
České drama dnes

České drama dnes

Rozhovory s českými dramatiky

Christov, PetrPšenička, MartinSarkissian, Alena

témata: divadlo

brožovaná, 178 str., 1. vydání
vydáno: září 2012
ISBN: 978-80-246-2063-3
doporučená cena: 180 Kč

E-shop

Anotace

České drama dnes je knižní podobou devíti rozhovorů s českými dramatiky, které vznikly na základě diskusních setkání autorů se studenty realizovaných na půdě Katedry divadelní vědy FF UK na přelomu let 2010/2011. České divadlo posledního půlstoletí se v této knize stává společnou krajinou, po níž se na jednom místě rozhlížejí David Drábek, Daniela Fischerová, Arnošt Goldflam, Václav Havel, David Jařab, Iva (Volánková) Klestilová, Roman Sikora, Milan Uhde a Jan Vedral.
Publikace nabízí autentické výpovědi devíti českých dramatiků a dramatiček, kteří otevřeně a s velkým zaujetím hovoří o vztahu k divadlu, o tom, jak se rodí texty pro divadlo, zpovídají se ze svých divadelních zážitků, komentují aktuální i tradiční divadelní události. V mnoha případech se jedná o svědectví, která jsou v knižní podobě zachycena vůbec poprvé. Snad se proto tato publikace stane podnětnou i pro čtenáře, snad dobře poslouží divákům, divadelníkům, historikům, literárním vědcům i všem ostatním.

Obsah

Devět rozhlédnutí po divadelní krajině české (Petr Christov)
České drama v roce deset (Vladimír Just)
Milan Uhde
Skutečnost se nedá překřičet zákonem
Roman Sikora
Aurora připlouvá zítra v devět
David Drábek
Nejtěžší je opustit to, co člověka baví
Daniela Fischerová
Chci ručit za každou slabiku, pod kterou jsem podepsaná
David Jařab
Psaní pro divadlo je spíš poezie
Iva Klestilová
Sama sebe beru jako součást příběhu
Václav Havel
Život je trvalý zápas o vyjádření
Jan Vedral
V každém prostoru někdo straší
Arnošt Goldflam
Jak mě kdo mačká, tolik ze mě vymáčkne

Ediční poznámka

Recenze

Drama jako druh umělecké výpovědi to dnes u nás nemá nejjednodušší. Literáti jako by se jej zřekli ve prospěch divadla, divadelníci jej pak mnohdy považují za něco příliš literárního, bez čeho se opravdové divadlo může (a dokonce snad i má) obejít. Přesto se však nadále nacházejí lidé, kteří drama píší a zkoumají jeho výpovědní možnosti a hranice. Patrně proto, že je považují za specifickou příležitost, jak pojmenovávat a vyjadřovat svět kolem nás.
Přítomná publikace je souborem rozhovorů, které studenti a pedagogové Katedry divadelní vědy FF UK vedli mezi říjnem 2010 a lednem 2011 s devíti českými dramatiky a dramatičkami rozdílných generací. Je přepisem diskusí, jichž se zúčastnili David Drábek, Arnošt Goldflam, Milan Uhde, Roman Sikora, Jan Vedral, Iva (Volánková) Klestilová, Daniela Fischerová, David Jařab a Václav Havel.
Skupina adresátů této publikace může být poměrně široká. Mohou k ní patřit laičtí zájemci o divadlo a literaturu, kterým - obdobně jako jiné rozhovory obdobného typu - dialog mezi tazateli a tázanými umožní zahlédnout onoho člověka, který se skrývá textem a dílem. Značnou informační hodnotu tato kniha však bude mít i pro odborníky v oboru, a to zejména těmi pasážemi, v nichž jednotliví mluvčí prezentují svou interpretaci geneze konkrétních dramat a jejich proměn v kontaktu s divadlem a divadelníky.
Cenou vlastností knihy nepochybně je rovněž to, že původní audiovizuální záznamy byly editory přepsány a zredigovány kultivovaným způsobem, jenž respektoval mluvní charakter původních promluv, zároveň ale vytváří čtivé texty.

Z recenzního posudku: Doc. PhDr. Pavel Janoušek, CSc.

Recenze na serveru iLiteratura.cz
iLiteratura.cz