tištěná kniha
Vladislav Vančura

Vladislav Vančura

The Heart of the Czech Avant-garde

Chitnis, Rajendra Anand

témata: literární věda, beletrie

brožovaná, 174 str., 1. vydání
vydáno: prosinec 2007
ISBN: 978-80-246-1456-4
doporučená cena: 240 Kč

E-shop

Anotace

Ojedinělá monografie je čtivým úvodem do díla Vladislava Vančury pro anglojazyčnou kulturní veřejnost, a zároveň literárněvědným příspěvkem inspirativním i pro české bohemisty. Autor podrobně prostudoval a promyslil celé Vančurovo dílo, uplatnil znalost rozsáhlé vančurovské literatury i českých reálií a kultury. Vančurův paradoxní postoj k rozporům, které se zároveň snaží překonávat a zachovávat, je používán jako klíč k pochopení jeho tvorby a jejího často ambivalentního přijetí kritiky. Vančurova hlavní díla jsou prozkoumána v kontextu umění a medicíny, poetistického a proletářského umění, Bergsona a Marxe, kolektivismu a nonkonformismu, odsouzení a odpuštění a renesančního a současného člověka. Chitnis netradičním srovnáním dvojic Vančurových knih, které spolu tematicky, žánrově či myšlenkově souvisejí, dociluje originálních příčných řezů nejen Vančurovým dílem, ale i českou meziválečnou literaturou. Autor působí jako slavista v britském Bristolu.

Obsah

Acknowledgments
Vladislav Vančura: A Brief Biographical Note
Introduction: Finding a Name for Vančura
Nemocná dívka and Tři řeky: The Doctor-Writer
Amazonský proud and Dlouhý, Široký, Bystrozraký: The Proletarian Poetist
Amazonský proud and Hrdelní pře anebo Přísloví: The Bergsonian Marxist
Pekař Jan Marhoul and Poslední soud: The Collectivist Non-Conformist
Pole orná a válečná and Rozmarné léto: The Judgemental Philanthropist
Markéta Lazarová, Alchymista and 'Občan Don Quijote': The Renaissance Czech
Obrazy z dějin národa českého: The Chronicler
Conclusion: The 'Radical Centre'
Bibliography
Index