Mniši, dvořané, literáti

Mniši, dvořané, literáti

Studie k cisterciáckému řádu a ke dvoru krále Václava II.

Charvátová, Kateřina

témata: historie – středověk

e-kniha, 1. vydání
vydáno: září 2021
ISBN: 978-80-246-4835-4
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 220 Kč

E-shop

Anotace

Kniha přináší studie, které byly publikovány v posledních dvou dekádách v českých i polských časopisech a sbornících. Věnují se různým aspektům cisterciáckého řádu (například vizitacím, medicíně, politickým aktivitám) a prostředí panovnického dvora krále Václava II. (1283–1305), mimo jiné pozapomenuté osobnosti Jana z Ostrova. Obě témata se prolínají v závěrečné části věnované kronice Chronicon Aulae Regiae.