tištěná kniha e-kniha
Dějiny cisterckého řádu v Čechách 1142–1420. Svazek III

Dějiny cisterckého řádu v Čechách 1142–1420. Svazek III

Kláštery na hranicích a za hranicemi Čech

Charvátová, Kateřina

témata: historie – středověk

brožovaná, 354 str., 2. vydání
vydáno: květen 2018
ISBN: 978-80-246-3807-2
doporučená cena: 400 Kč

E-shop

Anotace

Kláštery na hranicích a za hranicemi Čech představují doplněné a rozšířené vydání třetího dílu souboru Dějin cisterckého řádu v Čechách 1142–1420, který původně vyšel v roce 2009. Oproti prvnímu vydání byl tento svazek doplněn o výsledky dalšího studia pramenů, stejně jako o nové poznatky české i zahraniční literatury.
V první části se čtenář seznámí s osudy dvou klášterů, jež ve středověku patřily k Českému království, změnou zemských hranic se však dnes nacházejí mimo území Čech (Marienthal v Sasku, Žďár nad Sázavou na Moravě).
Prostřední část knihy se zaměřuje na kontakty českých opatství s cisterckými kláštery v okolních zemích. Nově se zde objevují pasáže věnované vazbám českých řádových domů k jejich mateřským klášterům na území dnešního Německa a Rakouska. Významně byl doplněn exkurz Pohřby českých princezen a dalších členů rodů vládnoucích v Čechách v cisterckých klášterech.
Závěr publikace tvoří čtyři kapitoly zaměřené na německé a rakouské řádové domy, které měly ve středověku v Čechách svou pozemkovou držbu (Waldsassen, Altzelle, Grünhain, Zwettl). Tyto kapitoly jsou výrazně stručnější než pojednání o klášterech Marienthal a Žďár, neboť jejich záměrem je představit především vazby těchto institucí k českému prostředí.
Text doplňuje bohatý ilustrační materiál (107 fotografií a 23 map a schémat), který představuje významnou složku díla. Kniha vychází v nové grafické úpravě, s řadou nových fotografií a map.


Obsah

Předmluva
Marienthal
Žďár
Působení zahraničních cisterckých klášterů na území Českého království a vztahy českých opatství k řádovým domům v okolních zemích
Waldsassen (Valdsasy)
Altzelle
Grünhain
Zwettl (Světlá)
Résumé
Seznam zkratek
Seznam pramenů a literatury
Seznam vyobrazení
Rejstřík

Recenze

Práce je doplněným a podstatně rozšířeným vydáním úspěšné publikace z roku 2000. Ta byla přijata jako významný příspěvek k dějinám církevních řádů v Čechách, kam přišli cisterciáci ve čtyřicátých letech dvanáctého století.
Josef Opatrný (Český časopis historický 2/2020)