tištěná kniha
Dějiny cisterckého řádu v Čechách (1142-1420). Svazek I. Fundace 12. století

Dějiny cisterckého řádu v Čechách (1142-1420). Svazek I. Fundace 12. století

Charvátová, Kateřina

témata: historie – středověk

brožovaná, 484 str., 2. vydání
vydáno: duben 2013
ISBN: 978-80-246-2200-2
doporučená cena: 400 Kč

E-shop

Anotace

První svazek čtyřsvazkového díla je zaměřen na historii pěti nejstarších cisterciáckých klášterů na území Čech: Sedlce, Plas, Pomuku, Hradiště nad Jizerou a Oseka. Čtenář se seznámí i se vznikem a vývojem řádu do 15. století, s organizací cisterciáckého řádu, životem v klášteře, řádovou liturgií a architekturou a svébytným cisterciáckým ekonomickým modelem.
Publikace vyšla poprvé v roce 2002, druhé vydání využívá další archivní studium a je přepracováno s ohledem na postup bádání a aktuální literatury, zejména zahraniční.
Významnou složku knihy tvoří ilustrační materiál (rozšířen na více než 180 černobílých fotografií, map, schémat a kreseb), který doplňuje text a přibližuje ho čtenáři v nové grafické úpravě.

Obsah

Předmluva k 2. vydání
Cistercký řád v Evropě
Počátky cisterckého řádu v Čechách
Studium cisterckého řádu v Čechách
Sedlec
Plasy
Pomuk
Hradiště
Osek
Résumé
Seznam zkratek
Seznam pramenů a literatury
Seznam vyobrazení
Autoři příloh
Rejstřík