tištěná kniha
Dějiny cisterckého řádu v Čechách 1140-1420. Svazek II.

Dějiny cisterckého řádu v Čechách 1140-1420. Svazek II.

Charvátová, Kateřina

témata: historie – středověk

brožovaná, 468 str., 2. vydání
vydáno: listopad 2014
ISBN: 978-80-246-2611-6
doporučená cena: 400 Kč

E-shop

Anotace

Druhý díl Dějin cisterckého řádu v Čechách obsahuje všestranný popis dějin českých cisterckých klášterů založených ve 13. a 14. století: mužských opatství ve Vyšším Brodě, Zlaté Koruně, Svatém Poli, Zbraslavi a Skalici a ženských klášterů v Pohledu a Sezemicích. Portréty jednotlivých klášterů jsou členěny obdobným způsobem jako v prvním svazku. Kapitola začíná stručným úvodem, po němž přichází pasáž věnovaná založení kláštera, pak nástin dějin opatství do počátku husitských válek a oddíl o pramenné základně, s níž může historik pracovat. Výklad pokračuje částmi zabývajícími se vztahy ústavu ke kurii, cisterckému řádu a českým panovníkům. O konventu a jeho představitelích vypovídají pasáže s názvem Opati, respektive Abatyše kláštera. Poté se pozornost zaostřuje na materiální stránku opatství, jeho pozemkovou držbu, kolonizační činnost a informace o ekonomických aktivitách ve středověku. Portrét jednotlivých klášterů doplňují pojednání o architektuře, o zachovaných uměleckých dílech, o klášterní knihovně, případně o duchovních aktivitách mnichů daného opatství. Textovou část doplňují četné ilustrace, především fotografie a mapy. Při přípravě druhého vydání autorka doplnila medailony jednotlivých klášterů o novou literaturu a o nové poznatky, jichž za dvanáct let, jež uplynuly od první verze této knihy, přibylo překvapivě mnoho.

Obsah

Předmluva ke 2. vydání

Vyšší Brod
Zlatá Koruna
Svaté Pole
Zbraslav
Skalice
Pohled
Sezemice
Résumé

Seznam zkratek
Seznam pramenů a literatury
Seznam vyobrazení
Rejstříky