tištěná kniha
Praktikum umělé výživy

Praktikum umělé výživy

Charvát, JiříKvapil, Milan a kol.

témata: lékařské vědy

brožovaná, 156 str., 1. vydání
vydáno: leden 2007
ISBN: 80-246-1303-4
doporučená cena: 155 Kč

E-shop

Anotace

Přehledný text pojednávající o základech umělé výživy. Obecná část: energetický metabolismus, substráty, fyziologie a patofyziologie ve vztahu k umělé výživě, principy umělé výživy enterální i parenterální, praktické návody pro domácí umělou výživu, zajištění žilních vstupů a správná péče, úloha sestry v zajišťování umělé výživy, specifika umělé výživy u pacientů v dětském věku, přehled přípravků pro umělou výživu dostupných na trhu. Speciální část: nutriční podpora u onemocnění ledvin, nádorů, diabetes mellitus, onemocnění zažívacího traktu, plicních chorob, mentální anorexie, pacientů s cévními mozkovými příhodami, perioperační nutriční intervence, imunonutrice, prevence vzniku malnutrice.