tištěná kniha e-kniha
Nad Evropou půlměsíc II

Nad Evropou půlměsíc II

Muslimové v Česku a v sousedních německy hovořících zemích

Černý, Karel (ed.)

témata: politologie a mezinárodní vztahy

brožovaná, 402 str., 1. vydání
vydáno: červenec 2024
ISBN: 978-80-246-5713-4
doporučená cena: 440 Kč

E-shop

Anotace

Publikace se zabývá muslimskou přítomností v Česku a sousedních německy hovořících zemích přístupnou formou, která však nerezignuje na akademickou přesnost a oporu v datech. Jednotlivé kapitoly vycházejí z mnohaletých výzkumů autorů. Na jednom místě tak čtenář nalezne to nejlepší z aktuálního bádání, které se v tuzemsku zaměřuje jak na muslimy, tak na jejich vnímání ze strany většinové společnosti. Celkový obrázek hovoří o bezproblémovém soužití, adaptaci islámských rituálů a trendu k integraci muslimů v našem prostoru. Publikace ale nezavírá oči ani před problematickými jevy. Pojednává tak třeba o salafismu mezi německou mládeží a sporech kolem výstavby mešit. Podobně si všímá vypjaté islamofobie protimuslimských iniciativ, jejichž netolerance vůči jinakosti, způsob výkladu islámu a vidění světa jsou překvapivě podobné jako u islámských fundamentalistů. Islamofobní nálady v Česku hrozí zvrátit příznivé trendy týkající se integrace muslimů do naší společnosti.