tištěná kniha e-kniha
Biografický slovník 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy 1945–2008 (M–Ž)

Biografický slovník 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy 1945–2008 (M–Ž)

Černý, KarelHlaváčková, Ludmila (ed.)

témata: biografie a paměti, lékařské vědy, historie

brožovaná, 236 str., 1. vydání
vydáno: únor 2020
ISBN: 978-80-246-4462-2
doporučená cena: 270 Kč

E-shop

Anotace

Druhý a zároveň závěrečný svazek Biografického slovníku 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy za roky 1945–2008 završuje sérii slovníků, které zmapovaly dějiny pražské lékařské fakulty od jejího založení až po současnost. Ve srovnání s prvním dílem najde čtenář na konci tohoto svazku navíc také abecední seznam asistentů působících na 1. LF UK v uvažovaných letech a rovněž seznam variant názvů pracovišť a jejich součástí.
Způsob, jakým jsme zpracovali poslední část biografického slovníku, má jistě své nedostatky; potýkali jsme se především s problémy způsobenými zpřísněnou legislativou v souvislosti s ochranou osobních údajů. Přesto doufáme, že jsme tímto projektem poskytli veřejnosti pomůcku, která bude sloužit zájemcům o české dějiny lékařství ještě po mnoho desetiletí.