tištěná kniha e-kniha
Biografický slovník 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy 1945–2008 (A–L)

Biografický slovník 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy 1945–2008 (A–L)

Černý, KarelHlaváčková, Ludmila (ed.)

témata: historie, biografie a paměti

brožovaná, 192 str., 1. vydání
vydáno: duben 2018
ISBN: 978-80-246-3801-0
doporučená cena: 250 Kč

E-shop

Anotace

Dějiny 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy jsou jedním z trvalých badatelských úkolů Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků a biografie jejích pracovníků patří v jeho rámci k „základním kamenům“. Kniha navazuje na starší publikace stejného druhu, a to především na Biografický slovník pražské lékařské fakulty 1348–1939, vydaný ve dvou dílech v letech 1988 a 1993, a dále na Biographisches Lexikon der Deutschen Medizinischen Fakultät in Prag 1883–1945 z roku 1998. Všechny tyto svazky představují důležitou součást historie fakulty a univerzity.
Předkládaný slovník tedy začíná rokem 1945, za konečné datum byla zvolena pro dějiny univerzity symbolická a důležitá osmička (1348 založení UK, univerzitní reformy let 1848/49, dopad roku 1948 na dějiny univerzity). První svazek zahrnuje osoby s příjmením začínajícím písmeny A–L. Je doplněn soupisem pracovišť pražské lékařské fakulty, tak jak se ve své vnitřní struktuře historicky vyvíjela.