tištěná kniha
Základy geriatrické farmakologie

Základy geriatrické farmakologie

Černá, PavlaEybl, Vladislav

témata: lékařské vědy – farmakologie, gerontologie

brožovaná, 78 str., 1. vydání
vydáno: březen 2008
ISBN: 978-80-246-1438-0
doporučená cena: 95 Kč

E-shop

Anotace

Jedná se o učební text, který doplňuje výuku farmakologie z hlediska aplikace léčiv starším pacientům. Byl připraven na základě nejnovějších literárních údajů s ohledem na prodlužující se průměrnou dobu života a stoupající podíl starších občanů v populaci. Definuje geriatrickou farmakologii, zabývá se obecně změnami kinetiky a dynamiky léčiv v průběhu stárnutí a ve speciální části upozorňuje na úskalí farmakoterapie, nežádoucí účinky a interakce léčiva u starších pacientů.
Publikace je vhodná nejen pro pregraduální a postgraduální studium farmakologie, ale najde uplatnění i v klinické praxi.