Sovětská armáda a česká společnost 1968–1991

Sovětská armáda a česká společnost 1968–1991

Černá, Marie

témata: historie – 20. století
koedice s: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.

e-kniha, 1. vydání
vydáno: leden 2022
ISBN: 978-80-246-5047-0
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 270 Kč

E-shop

Anotace

Kniha se zabývá různými aspekty více než dvacetileté přítomnosti Sovětské armády v Československu v letech 1968 až 1991. Sleduje okolnosti jejího usazování v zemi, bezprostředně odvozené od invaze vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968, aktivní vměšování do politického vývoje v rané fázi takzvané normalizace i všestrannou podporu, kterou jí normalizační režim poskytoval. Všímá si odvrácené strany této podpory, kdy soustavné upřednostňování sovětských zájmů, leckdy na úkor místních obyvatel i životního prostředí, šlo ruku v ruce s rezignací československého státu na dodržování zákonnosti a výkon efektivní správy nad vlastním územím. Přibližuje často problematické soužití sovětských posádek a místních obyvatel, kteří za dané situace nenacházeli na centrální úrovni potřebnou záštitu. V tomto kontextu upozorňuje i na protichůdné logiky, které vzájemné soužití rámovaly: oficiální politiku družby na jedné straně a kontrarozvědnou ochranu sovětských vojenských objektů na straně druhé. Autorka zaznamenává stopy, které přítomnost Sovětské armády zanechala v kolektivní paměti, a věnuje se také okolnostem jejího odchodu ze země v letech 1990 a 1991, který započal bezprostředně se změnou politického režimu. Dlouhodobou přítomnost Sovětské armády představuje jako bytostně politickou a zpolitizovanou záležitost, jež byla od počátku předmětem mocenských sporů, posléze propagandy a cílené manipulace. Studie čerpá z rozsáhlé pramenné základny celostátní i lokální provenience.

Recenze

Významným příspěvkem k pochopení komplexnosti uvedené problematiky je i recenzovaná monografie Marie Černé. Odráží se v ní zaměření autorky na sociální dějiny – namísto tradičních strategických a vojensko-politických otázek se soustředí na to, jak vnucená přítomnost sovětského kontingentu ovlivňovala československou politickou, a především společenskou realitu. V mnoha směrech jde o novátorskou práci, která rozšiřuje dosavadní poznání.
Matěj Bílý (Dějiny a současnost 8/2022)

V týdeníku Respekt (33/2023) vyšel rozhovor s Marií Černou. V online verzi si ho můžete přečíst zde.