Talking Medicine

Talking Medicine

Czech for Medical Students

Čermáková, Iveta

témata:

e-kniha, 1. vydání
vydáno: březen 2021
ISBN: 978-80-246-4854-5
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 220 Kč

E-shop

Anotace

Učebnice je primárně určena zahraničním posluchačům lékařských fakult a jejím hlavním cílem je pomoci jim komunikovat s českými pacienty a snáze se pohybovat v českém nemocničním prostředí. Tomuto cíli je v maximální míře přizpůsoben obsah i formální podoba knihy. Učebnice je strukturovaná podle tematických okruhů a anamnéz, které by posluchači měli zvládat při svých stážích v nemocnici. Tomu odpovídají texty, dialogy, přehled slovní zásoby a frází a poměrně široké spektrum lexikálních cvičení. Kniha je psána anglicky a je vhodná pro použití při praktikách i pro samostudium. Je doplněna zvukovými nahrávkami umožňujícími studentům korigovat správnou výslovnost při samostudiu. Součástí knihy je i klíč ke cvičením a anglicko-český a česko-anglický slovník.
Třetí, upravené vydání

Audio přílohy najdete i online na našem kanálu Soundcloud.