tištěná kniha
Léčíme česky. Лікуємо чеською

Léčíme česky. Лікуємо чеською

Čeština pro sestry a jiné zdravotníky. Чеська мова для медсестер та інших медичних працівників

Čermáková, Iveta a kol.

témata: jazykové učebnice

brožovaná, 184 str., 1. vydání
vydáno: listopad 2022
ISBN: 978-80-246-5440-9
doporučená cena: 250 Kč

E-shop

Anotace

Učebnice je určena nelékařským zdravotnickým pracovníkům, kteří přicházejí do České republiky z Ukrajiny a mají zájem učit se česky. Jejím hlavním cílem je pomoci studentům zvládnout základní slovní zásobu a frazeologii používanou v nemocničním prostředí při komunikaci s pacienty i se zdravotnickým personálem. Je založena na ukrajinštině, aby mohla být využívána jak při samostudiu, tak i v kurzech zdravotnické češtiny. Pro lepší nácvik a porozumění jsou veškeré dialogy a užitečné fráze nahrány, aby studenti měli možnost korigovat svoji výslovnost. S učebnicí lze pracovat od začátku do konce, ale také je možno vybírat jednotlivé kapitoly dle zájmu a potřeb studentů.
Na publikaci se podíleli odborníci na výuku češtiny pro cizince, specialisté z oboru ošetřovatelství a rodilí ukrajinští mluvčí.

Učebnice je dostupná na platformě Publi.

Цей підручник призначений для медичних працівників, які прибувають до Чехії з України та зацікавлені у вивченні чеської мови.
Його основною метою є допомогти студентам оволодіти базовою лексикою та фразеологією, що використовується в медичному середовищі при спілкуванні як з пацієнтами, так і з медичним персоналом.
Підручник створений на базі української мови для того, щоб його можна було використовувати як для самостійного навчання, так і на курсах чеської мови для медиків.
Нами були створені аудіозаписи всіх діалогів та корисних фраз, для того, щоб дати студентам можливість покращити вимову та розуміння мови. З підручником можна працювати як послідовно від початку до кінця, так і опрацьовувати вибрані розділи відповідно до потреб та інтересів студентів. Над книгою працювали викладачі чеської мови для іноземців, спеціалісти у галузі медсестринства та носії української мови.

Všechny přílohy k titulu najdete i v našem Archivu.

Ke stažení