tištěná kniha
Tipología del espanol actual a la luz de la teoría de Vladimír Skalička

Tipología del espanol actual a la luz de la teoría de Vladimír Skalička

Čermák, Petr

témata: lingvistika

brožovaná, 232 str., 1. vydání
vydáno: září 2009
ISBN: 978-80-246-1673-5
doporučená cena: 190 Kč

E-shop

Anotace

Práce představuje španělskému publiku dosud zcela neznámou typologickou teorii významného představitele Pražského lingvistického kroužku Vladimíra Skaličky. Činí tak dvojím způsobem: popisem základních principů této teorie a její aplikací na současnou španělštinu. Aplikace na konkrétní jazyk umožňuje vyjádřit se dílčím způsobem k platnosti některých Skaličkových závěrů a ukázat, proč je Skaličkovo přemýšlení o jazyce zajímavé i pro dnešní lingvistiku.

Obsah

0. INTRODUCCIÓN

1. LA TEORÍA TIPOLÓGICA DE VLADIMÍR SKALIČKA
1.1 La teoría de Skalička en el contexto de la historia de la tipología lingüística
1.2 Skalička y Coseriu
1.3 Los tipos lingüísticos de Skalička
1.4 El desarrollo de las ideas de Skalička en la tipología checa

2. CARACTERIZACIÓN TIPOLÓGICA GENERAL DEL ESPAÑOL
2.1 El español en los trabajos de Vladimír Skalička
2.2 El español y las aplicaciones existentes de la teoría de Skalička
2.3 Caracterización del español basada en los criterios tipológicos generales
2.4 Tipología diacrónica
2.5 El papel de la fonología, la morfología, la sintaxis y el léxico en la teoría de Skalička

3. TIPOLOGÍA FONOLÓGICA
3.1 La tipología fonológica y sus enfoques
3.2 El componente fonológico en una tipología general de la lengua
3.3 La tipología fonológica en Vladimír Skalička
3.4 Caracterización del sistema fonológico español
3.5 Caracterización tipológica del sistema fonológico español

4. CARACTERIZACIÓN TIPOLÓGICA DE LAS CLASES DE PALABRAS ESPAÑOLAS
4.1 El sustantivo
4.2 El adjetivo
4.3 Los pronombres
4.4 Los numerales
4.5 El verbo
4.6 Los adverbios
4.7 Las preposiciones
4.8 Las conjunciones

5. SINTAXIS
5.1 Tipología sintáctica
5.2 Rasgos sintácticos de los tipos lingüísticos
5.3 Caracterización tipológica de la sintaxis española
5.4 Conclusiones

6. EL FONDO LÉXICO Y LA TIPOLOGÍA
6.1 Los procedimientos de formación de palabras y su caracterización tipológica
6.2 Caracterización tipológica de la formación de palabras en español

7. CONCLUSIONES
7.1 Acerca de la dominante en español
7.2 Caracterización tipológica de los diferentes subsistemas del español actual
7.3 Acerca del papel de la introflexión y de la polisíntesis en español
7.4 Acerca de las posibilidades de la tipología lingüística

Résumé
Bibliografía