Lexical and Semantic Aspects of Proverbs

Lexical and Semantic Aspects of Proverbs

Čermák, František

témata: lingvistika

e-kniha, 1. vydání
vydáno: říjen 2019
ISBN: 978-80-246-4369-4
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 230 Kč

E-shop

Anotace

Pole výzkumu paremiologie je mezioborové, prolíná se s folklórem, jazykem, literaturou, historií a dalšími vzájemně provázanými disciplínami. Kniha předkládá systematickou analýzu přísloví opřenou o korpusové nálezy a srovnává jejich lexikální, sémantické a pragmatické aspekty napříč různými jazyky. Přítomný soubor studií Františka Čermáka, tvůrce českého frazeologického slovníku, shrnuje výsledky jeho celoživotního bádání a předkládá je mezinárodní odborné veřejnosti