tištěná kniha e-kniha
Korpus a korpusová lingvistika

Korpus a korpusová lingvistika

Čermák, František

témata: bohemistika, lingvistika

brožovaná, 270 str., 1. vydání
vydáno: listopad 2017
ISBN: 978-80-246-3710-5
doporučená cena: 340 Kč

E-shop

Anotace

Obsah i zaměření knihy Korpus a korpusová lingvistika vystihuje v zásadě její název. Zabývá se korpusem, v moderní lingvistice teprve nedávno začínajícím, ale dnes už mohutným a vlivným jevem, jeho aspekty i navazující lingvistickou disciplínou, korpusovou lingvistikou. Podává vedle přehledu základních pojmů i zásady a metody práce s elektronickým korpusem a doplňuje ho ukázkami studií, které se k němu vztahují, i několika ukázkami jeho rozboru. Nabízí také relativně vyčerpávající bibliografii a stručný slovník pojmů. Kniha je koncipovaná jako úvod pro lingvisty, popř. i nelingvisty, i jako vhled do korpusové problematiky obecně, především však na základě Českého národního korpusu, u jehož vzniku autor stál.