Gramática aplicada de la lengua española

Gramática aplicada de la lengua española

Čermák, PetrCastillo, David Andrés

témata: jazykové učebnice

e-kniha, 1. vydání
vydáno: únor 2024
ISBN: 978-80-246-5781-3
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 150 Kč

E-shop

Anotace

Cvičebnice španělské gramatiky určená především studentům španělské filologie na univerzitách, ale též všem ostatním zájemcům o prohloubení znalosti španělské mluvnice. Kniha předpokládá dobrou znalost španělštiny (na úrovni B2, C1, C2) a zaměřuje se na relativně obtížné gramatické jevy. Pokrývá veškerou gramatiku španělštiny: čtenář zde nalezne cvičení zaměřená na pravopis, výslovnost, morfologii, syntax i některé otázky související se slovní zásobou. Zvláštní pozornost je věnována otázce současné normy (kniha obsahuje mnoho cvičení porovnávajících platnou normu a nespisovný úzus) a jevům, které jsou obzvlášť obtížné pro českého studenta španělštiny.