tištěná kniha
Fonetika a fonologie současné španělštiny

Fonetika a fonologie současné španělštiny

Čermák, Petr

brožovaná, 264 str., 4. vydání
vydáno: listopad 2020
ISBN: 978-80-246-4746-3
doporučená cena: 270 Kč

E-shop

Anotace

Výrazně přepracované a rozšířené vydání textu publikovaného poprvé v roce 2005 reaguje na nejnovější vývoj v oboru, zejména pak na sérii normotvorných gramatických příruček vydaných španělskou Královskou akademií v letech 2009–2011. Text je primárně určen studentům španělské filologie a seznamuje je se základy fonetiky a fonologie španělštiny. Pozornost je věnována i vztahu mezi mluvenou a psanou podobou současné španělštiny. Popis fonetického a fonologického systému, vycházející z artikulačních i akustických výzkumů, přihlíží i ke zvláštnostem jednotlivých regionálních a sociálních variant španělštiny a důsledně odráží aktuální stav vědění v oboru.