Úvod do gerontologie

Úvod do gerontologie

Čeledová, LibušeKalvach, ZdeněkČevela, Rostislav

témata: gerontologie, sociologie

e-kniha, 1. vydání
vydáno: srpen 2016
ISBN: 978-80-246-3405-0
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 130 Kč

E-shop

Anotace

Problematika stárnutí populace, která vychází ze současného celosvětového demografického trendu, s sebou přináší potřebu těsnějšího propojení zdravotní a sociální péče, potřebu posílit a prohloubit oblast zdravotně sociálních služeb. Učebnice Úvod od gerontologie se tematicky zaměřuje na aspekty stárnutí a stáří v co nejširším kontextu, ale především na podporu zdraví ve stáří, zdravé stárnutí a zdravotní politiku. Čtenáři zda naleznou úvodní informace k obeznámení se s nezbytnými základy problematiky gerontologie.