e-kniha
Laskavý průvodce po sociálních dávkách

Laskavý průvodce po sociálních dávkách

Čeledová, LibušeČevela, Rostislav

e-kniha, 1. vydání
vydáno: září 2019
ISBN: 978-80-246-4429-5
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 240 Kč

E-shop

Anotace

Monografie přibližuje široké veřejnosti co nejjednodušší formou složitý systém dávek sociálního zabezpečení podmíněných nepříznivým zdravotním stavem a posuzování zdravotního stavu lékaři lékařské posudkové služby pro účely přiznání těchto dávek.
Čtenáři získají nejen aktuální poznatky o posudkové problematice, ale naleznou zde i užitečné praktické rady jak postupovat při žádostech o prodloužení nemocenské, o invalidní důchod, příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku či průkaz osoby zdravotně postižené. Kniha je bohatě ilustrovaná, kresby svým humorem pomáhají čtenáři orientovat se v textu.
Závěry posudkových lékařů mají významný dopad na zdraví a pohodu člověka v bio-psycho-sociálním kontextu posuzované osoby. Kniha by měla přispět k rozhodnutí čtenářů, zda v případě zhoršení zdravotního stavu mají či nemají požádat o některou z dávek ze systému sociálního zabezpečení, a prakticky je celým procesem řízení o dávku provést. Hlavním úkolem publikace je přiblížit běžnému čtenáři komplikovaný úřednický, především posudkově-medicínský jazyk.
Přestože je publikace primárně koncipovaná pro širší veřejnost, poskytne potřebné informace studentům lékařských fakult, ale také praktickým lékařům ve specializační přípravě i zkušeným lékařům v praxi. Naleznou v ní spolehlivého rádce pro svoji každodenní praxi, která je těsně svázána také s problematikou činnosti lékařské posudkové služby.

Recenze

Takto zpracovaná monografie na našem knižním trhu dosud chyběla. Knihu ocení nejen lékaři v praxi či ve specializační přípravě, ale i studenti lékařských fakult jako kvalitní učební text. Díky svému opravdu laskavému zpracování se stane ale spolehlivým průvodcem pro všechny, kteří by si chtěli požádat o některou z dávek ze systému sociálního zabezpečení podmíněných zdravotním stavem. Není jednoduché oslovit se stejnými informacemi současně odbornou i laickou veřejnost, což se autorům zdárně podařilo.

- doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D.

Kniha pomáhá pacientům radami, jak postupovat při podávání různých žádostí týkajících se posudkové problematiky. Čtenář zde souhrnně získá návody pro situace spojené například s nemocenským a důchodovým pojištěním, různými sociálními příspěvky, státní sociální podporou a sociální pomocí či posuzováním těchto situací odbornými a kompetentními úřady. Cenná je publikace i jako usnadnění toho, jak se vyznat v příslušných paragrafech. Zájemce zde nalezne řešení různých praktických problémů, například co má dělat v případě pracovní neschopnosti nebo karantény a jak má postupovat v případě, že jeho zdravotní stav spěje k invaliditě.
Publikace je skvělým rádcem i pro osoby tělesně postižené.

- As. MUDr. Rudolf Červený, Ph.D. (FÓRUM sociální politiky 2/2020)

Jednoznačným pozitivem je, že publikace obsahuje informace, které se týkají ne jen lékařů posudkové služby, ale jsou i potřebné pro všechny lékařské specializace, ale i pro získání základního přehledu o problematice lékařského posuzování pro studující medicíny, kde dosud takový text chyběl. Výsledkem by měla být nová vyšší kvalita spolupráce ve prospěch našich pacientů.

- Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc