tištěná kniha e-kniha
Člověk ve zdraví i v nemoci

Člověk ve zdraví i v nemoci

Podpora zdraví a prevence nemocí ve stáří

Čeledová, LibušeČevela, Rostislav a kol.

témata: lékařské vědy, gerontologie

vázaná, 512 str., 1. vydání
vydáno: leden 2018
ISBN: 978-80-246-3828-7
doporučená cena: 420 Kč

E-shop

Anotace

Publikace je společným dílem téměř čtyř desítek autorů – zkušených lékařů. Přináší základní poznatky o prevenci a podpoře zdraví ve stáří, o zdravém způsobu života a psychologii stáří i důležité informace z oblasti sociálního zabezpečení.
Text je rozdělen do tří částí. Seznamuje čtenáře se základy fungování lidského těla, nejčastějšími onemocněními staršího věku s důrazem na prevenci a sociálními a demografickými tématy. Všechny kapitoly zohledňují současné vědecké poznatky a kladou důraz na prevenci a podporu zdraví ve stáří.
Kniha může být spolehlivým průvodcem pro všechny, kteří přistupují ke svému stárnutí aktivně a konstruktivně – rozvíjejí své zájmy, přijímají svůj věk a vyrovnávají se s potížemi vědomi si svých omezení, ale i možností.