tištěná kniha
Informace, komunikace a myšlení

Informace, komunikace a myšlení

Cejpková, IlušeCejpek, Jiří

témata: média a komunikace

brožovaná, 234 str., 2. vydání
vydáno: prosinec 2008
ISBN: 80-246-1037-X
doporučená cena: 180 Kč

Anotace

Druhé, přepracované vydání publikace objasňuje podstatu a smysl informační vědy, oboru v České republice akreditovaného v roce 1996. V prvních kapitolách autor podává výklad tří klíčových pojmů: informace, komunikace a dokument, věnuje se informatizaci společnosti a popisuje postupný přechod od knihoven k telekomunikačním sítím. Další kapitoly jsou úvodem do studia informační vědy, přinášejí její dějiny, vývoj knihovnického vzdělávání na území České republiky ve 20. století a krátce se zmiňují o podstatě myšlení. Na závěr autor představuje základní trendy současného a budoucího vývoje informační vědy.